Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
29.5.2015
Mae yna lawer o eiriaduron Cymraeg ar gael ar-lein. Cliciwch yma am wybodaeth: http://t.co/F0Bbi3Cw98 #cy
View
28.5.2015
Cliciwch yma i bori drwy’r adran am ddata ac ystadegau’n ymwneud â’r Gymraeg ar wefan y Comisiynydd: http://t.co/p0TwEXM00y #cy
View
28.5.2015
Cor Bl 7,8&9 Ysgol Maes yr Yrfa yn ymarfer ger ein stondin ##Urdd #cy http://t.co/7OnR6rOp7q
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau