Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
29.10.2014
@mairrowlands @GiveBloodNHS Gallwch wneud cwyn drwy lenwi'r ffurflen hon: http://t.co/M64x7YzNHb #cy
View
23.10.2014
@ComyGymraeg yn cael ei chyfweld gan Bapur y Cwm yn nigwyddiad #DemDef @CynulliadCymru @prifysgolCdydd #cy http://t.co/Buan7EdSzC
View
14.10.2014
Adroddiad gan @ComyGymraeg i honiad o ymyrraeth http://t.co/5YBmKpZmQe #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau