Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
17.11.2014
Yn seminar #iaithiechyd dywed Dr Chris Jones cadeirydd @CwmTaf bod defnyddio'r Gymraeg yn rhan o barchu claf #cy http://t.co/xQpP8reCkO
View
17.11.2014
Gohebydd iechyd @BBCCymru yn hwyluso teafodaethau seminar #iaithiechyd @ComyGymraeg #cy http://t.co/yuTlylqSQc
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau