Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consultations

Mae’r Comisiynydd eisiau derbyn barn y cyhoedd ar amryw o bynciau. Yn yr ardal yma o’r wefan gellir cael gwybodaeth am ymgynghoriadau penodol, a sut i ymateb i’r ymgynghoriadau yma.

 

Ymgynghoriadau'r Comisiynydd sydd ar y gweill

 

Nid oes ymgynghoriad ar y gweill ar hyn o bryd.

 

Ymgynghoriadau'r Comisiynydd sydd wedi dod i ben

Safonau mewn perthynas â'r Gymraeg: Beth yw'ch barn?

Daeth yr ymgynghoriad ar safonau i ben ar 11 Awst 2012.

Cyhoeddwyd trosolwg o'r ymatebion ar 28 Tachwedd 2012. Mae dolen i dudalen yr ymgynghoriad ar y chwith.

By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie Policy