Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
26.2.2015
@AledPowell Diolch am eich sylw. Mae cynllun ar y gweill i wneud hynny'n fuan iawn. Fe rown wybod i chi unwaith bydd yn fyw #cy
View
26.2.2015
@AledPowell @CBSWrecsam Os ydych am wneud cwyn ffurfiol, cliciwch yma i rannu mwy o wybodaeth â ni: http://t.co/hb27zJq86L Diolch #cy
View
24.2.2015
@EsylltMair Liciwch chi anfon manylion pellach atom drwy ddilyn y ddolen hon http://t.co/BCX4gwhFlI #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau