Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
1.4.2015
@Naturiaethwr Os hoffwch wneud cwyn ffurfiol, mae ein ffurflen gwyno ar-lein yma http://t.co/2h7EvxPtpd #cy
View
1.4.2015
@MrTomSugg Oes, mae ein ffurflen gwyno ar-lein yma http://t.co/2h7EvxPtpd #cy
View
31.3.2015
Ydych chi’n gweithio i fusnes neu sefydliad trydydd sector sydd eisiau cymorth i ddatblygu defnydd o’r Gymraeg? Dilynwch @HybuCymraeg #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau