Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
23.1.2015
Beth ddylai sefydliadau cyhoeddus ei wneud a’i ddarparu yn Gymraeg? Cwblhewch yr holiadur http://t.co/xQOfF6p6gY #cy
View
21.1.2015
Beth yw ymchwiliadau safonau a sut i gyflwyno tystiolaeth? Gwyliwch y fideo http://t.co/s9rmfClcdF #cy
View
21.1.2015
Beth yw ymchwiliadau safonau a sut i gyflwyno tystiolaeth? Gwyliwch y fideo (gydag isdeitlau) http://t.co/aDVNkN2YZ9 #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau