Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
3.9.2014
@Naturiaethwr Dyma ddolen i ffurflen gwyno ar-lein Comisiynydd y Gymraeg: http://t.co/NBFM85YJom #cy
View
30.8.2014
@bethan_russell Dyma ddolen i ffurflen gwyno ar-lein Comisiynydd y Gymraeg: http://t.co/NBFM85YJom #cy
View
26.8.2014
@bmdafydd Fedrwch chi roi mwy o wybodaeth (dyddiad, llythyrau blaenorol ayyb) ogydd? Gallwch wneud hynny yma http://t.co/NBFM85YJom #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau