Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
22.12.2014
Rhannwch eich profiadau o ddefnyddio'r Gymraeg wrth ddelio â'ch banc gyda @ComyGymraeg http://t.co/7dSH579Jiu #cy
View
16.12.2014
Dylai @CyngorGwynedd a @cyngormon ystyried arolwg marchnad dai a'r iaith wrth lunio’u Cynllun Datblygu Lleol http://t.co/cXe3kqwAnn #cy
View
16.12.2014
@SeimonBrooks Mae datganiad y Comisiynydd i'w weld yma: http://t.co/mTv6Up6LIq #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau