Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
15.4.2015
RT @CommsCymru: You can download an electronic copy of @ComyGymraeg's bilingual design guide here: http://t.co/MFFZ3G9GFG #cymraeg #bilingu…
View
15.4.2015
RT @CommsCymru: Mae modd larwlwytho copi electronig o ganllaw dylunio dwyieithog @ComyGymraeg yma: http://t.co/QFlpwp104Z #cymraeg #dylunio
View
15.4.2015
RT @CommsCymru: Dogfen defnyddiol gan @ComyGymraeg am ddylunio dwyieithog. A useful guide on bilingual design. #cymraeg #welsh http://t.co…
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau