Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Cysylltu â'r Comisiynydd

 

Nodir y ffyrdd o gysylltu â’r Comisiynydd drwy glicio ar y dolenni isod

Ffurflen Cwyno

Ymholiadau Cyffredinol

 

 

 

 Dolenni cyflym

 
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
16.4.2014
@DaiLingual Mae gan @ComyGymraeg drefn gwyno - dilynwch y ddolen yma http://t.co/IIjxr3G79E #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau