Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
7.7.2015
Ydych chi wedi cwblhau’r holiadur ymchwiliadau safonau? http://t.co/xQOfF5yiSM #cy
View
7.7.2015
Gwyliwch fideos i weld pa fanteision mae busnesau ac elusennau wedi eu cael o ddefnyddio’r Gymraeg http://t.co/NuNMdpHnzS #cy
View
7.7.2015
Faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn fy ardal i? Yr ateb yma: http://t.co/98N5nRvwS7 #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau